Hublist CZ Fórum českého DC hubu Dchublist

NASTAVENÍ HUBLISTU

Ze seznamu hublistů (dole na této stránce) si vyberte adresu hublistu a nakopírujte si ji do schránky

Ve vašem DC klientovi klikněte na velkou ikonu monitoru (nebo glóbu), umístěnou úplně vlevo nahoře v liště vaší DC aplikace (Strong, Apex, DC+ atd.) – otevře se okno Veřejné huby

V otevřeném okně – vpravo dole – klikněte na tlačítko Konfigurovat a do otevřeného dialogového okna – nahoru – nakopírujte nebo opište zvolenou adresu hublistu

Zvolte Přidat – a ve spodní části si pomocí tlačítek Nahoru – Dolů nastavte pozici (při dalším otevření okna Veřejné huby se načítá první hublist shora v seznamu)

Odklikněte OK

Adresu hublistu je možné do klienta také zapsat v nabíce Soubor – Nastavení – Stahování – Nastavení seznamu

Poznámka: Huby i hublisty mají mnohdy jepičí život – dnes jedou – zítra po nich nemusí být ani památka. Pokud se vám některý hublist nenačte – zvolte si jiný. Zde uvedené hublisty obsahují většinou seznamy několika tisíc hubů a v různých hublistech jsou většinou uvedeny tytéž huby. Klidně si do dvého DC klienta nakopírujte všechny zde uvedené hublisty – pokud některý nebude fungovat – v nastavení klienta si přepnete na jiný…

Rychlá kontrola: nakopírujte adresu hublistu do adresního řádku prohlížeče a odentrujte. Pokud se vám hublist nabídne ke stažení, je to známka toho, že hublist je funkční. V některých klientech (např. ve Strongu nebo ApexDC si jej můžete rovnou uložit do složky Settings/Hublists).

Přehled funkčních hublistů:

  https://dchublist.biz/?do=hublist&get=hublist-cz.xml.bz2

Rychlá kontrola: Nakopírujte adresu hublistu do adresního řádku prohlížeče a odentrujte. Pokud se vám hublist nabídne ke stažení, je to známka toho, že hublist je funkční. V některých klientech (např. ve Strongu nebo ApexDC si jej můžete rovnou uložit do složky Settings/Hublists).

Podrobnosti u hubu  DChublist.biz

 

                                                  

Website ApexDC++                       Website StrongDC++

 

 

Published on  March 19th, 2019

Welcome DC Portal

  • News
  • Client Dc
  • Protocol NMDC & ADCS
  • Additional hublists
  • Dc Community
  • DCHUBLIST